Milieutechniek

Van Dijk heeft een uitgebreide expertise op het gebied van bodem- en grondwater-saneringen (BRL SIKB 7000-7001). Ook vloeistofdichte verhardingen worden door Van Dijk aangebracht. Certificaten zijn er voor zowel de betonverhardingen als de elemnetenverhardingen.

Als 100% bodemherstel niet haalbaar is, bieden IBC-maatregelen wellicht een alternatief, in de vorm van folielagen, dam- of bentonietwanden of geohydrologische maatregelen.

Projecten milieutechniek

img_MILIEUTECHNIEK

Calamiteitendienst:

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor milieu-incidenten op telefoonnummer:
(010) 599 18 18 (tijdens werkdagen 07.00 uur 17.00 uur)
(06) 514 77777 (tijdens werkdagen 17.00 uur 07.00 uur en in het weekend).

pijltje