CO2 Prestatieladder

Het beperken van de uitstoot van COWat is de CO2 prestatieladder?
In het kort gezegd: De VDM-Groep spant zich in om CO2 te reduceren. De CO2  prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail beloont bedrijven die milieubewust opereren. Hoe minder CO2  uitstoot, des te eerder kans op gunning van een project. In het kader van de CO2 reductie-inspanningen van de VDM-Groep is het volgende certificaat verkregen:

 CO2 bewust certificaat niveau 5

Op deze pagina wordt weergegeven hoe CO2  bewust de VDM-Groep opereert.

A. Inzicht in energieverbruik
De VDM-Groep heeft als ambitie van 2016 - 2020 de CO2 uitstoot met 10% te verminderen (referentiejaar 2009). Om de reductie te bepalen is het nodig inzicht te hebben in de Carbon Footprint & Scope 1 en 2 emissies.

Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2018 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 Q1, Q2 2018 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2017 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2009 (3.A)

Scope 3
Rapportage rangorde scope-3 emissies VDM-Groep (4.A.1 + 5.A.1)

Ketenanalyse Olivijn (4.A.1 + 4.B.1)

B. CO2 reductie
De VDM-Groep heeft een concreet CO2 reductieprogramma opgesteld. Hiertoe heeft de VDM-Groep plannen van aanpak geformuleerd, gecommuniceerd en geïmplementeerd.
Kwantitatieve doelstellingen (3.B.1.) 

MVO managementprogramma (3.B.2)
Energiemanagementprogramma
MVO beleidsplan

C. Transparantie

Structurele communicatie (3.C.1.)
De VDM-Groep communiceert structureel intern en extern over haar CO2 Footprint (een maat voor de uitstoot voor CO2) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. In het Communicatieplan ?Energie- & CO2 reductie? van Van Dijk zijn onder andere de communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied CO2 reductie vastgelegd.

Energiebeleid & reductiedoelstellingen (3.C.2)
Communicatieplan 'Energie- & CO2 reductie'


Publicaties
Nieuwsbrief#14 december 2017
Nieuwsbrief#13 september 2017
Nieuwsbrief#12 maart 2017
Nieuwsbrief#11 mei 2016
Nieuwsbrief #10 december 2015
Nieuwsbrief #9 oktober 2015
Nieuwsbrief #8 juli 2015
Nieuwsbrief #7 april 2015
Nieuwsbrief #6 december 2014 

Nieuwsbrief #5 juli 2014
Nieuwsbrief #4 april 2014

Nieuwsbrief #3 augustus 2013
Nieuwsbrief #2 september 2012
Nieuwsbrief #1 mei 2011
'Van duurzaam aanbesteden naar duurzaam ondernemen' in Bouwend Rijmond
'Duurzame energie' Wubbo Ockels in Bouwend Rijnmond 

Presentaties
Dag van de Openbare Ruimte - de klimaatneutrale buitenruimte met olivijn 2016
Nieuwjaarsbijeenkomst gS Olivijn: het ei van columbus - 2014
Olivijn Seminar Gemeente Rotterdam 2012

Uitvoerdersvergadering 22-11-2010
Nieuwjaarsreceptie 2010

Certificaat 'Het nieuwe rijden'

(Participatie aan) Initiatieven
De VDM-groep is initiatiefnemer, en neemt deel aan de ontwikkeling van projecten die de sector grond-, weg- en waterbouw faciliteren in CO2 reductie.
Enkele voorbeelden van initiatieven:

2018
Participant MKB convent art. 1

 

 

Stockfoto oak tree